Followers

Nota Ulang Kaji Soalan KRP3013KRP3013, Model Tylor, Skop Liputan, Kesepaduan, KLSR, KBSR

Soalan :
Pelajar diminta memilih 1 (SATU) disiplin/mata pelajaran yang terdapat di peringkat sekolah rendah diMalaysia. Pelajar diminta membandingkan disiplin/ mata pelajaran tersebut mengikut era Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) aspek-aspek daripada:
 
i. dimensi horizontal (skop/liputan, kesepaduan/
integrasi
dan imbangan)

ii. dimensi vertikal (urutan/sekuen dan
kesinambungan/ kontinuiti)


  • Kesinambungan - merujuk pengulangan secara vertikal elemen-elemen utama kurikulum
  •  Urutan - merujuk pengalaman-pengalaman yang dibina daripada elemen kurikulum tetapi dalam bentuk yang lebih luas dan terperinci.
  • Integrasi - Menyatukan beberapa pandangan seperti menyelesaikan masalah dalam matematik dan juga dalam disiplin-disiplin yang lain.
  • Objektif, kurikulum, susunan unit-unit kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian.

Nota kaki :

Model Kurikulum dan Pengajaran tyler.
Rujukan: Ralph W. Tyler, Basic Principles of Curriculum and Instruction, University of Chicago Press, Chicago, 1949.

Terjemahan: Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1990.

Kepaduan, UPSI, nota
KRP3013, Model Tylor, Skop Liputan, Kesepaduan, KLSR, KBSR


Curriculum is defined as ‘learning experiences’ which refers to the learners’  active interaction with the environment.
The teacher can facilitate students’ learning by ‘organizing appropriate  learning environments’.

Organization of teaching units
(Rujukan: Tyler,  Bab 3)

Criteria for effective organization of teaching units 

1 Continuity (kesinambungan)
vertical reiteration (repetition-ulangan) of major curriculum topics and elements, eg reading and writing skills in geografy or science - continuing opportunity for these skills to be practised and develop.

2 SEQUENCE (turutan)
Related to continuity. Increasing depth and breadth (memperdalam dan memperluaskan) of the curricular element, eg reading more complex geografy materials or maps. A topic is repeated but treated at greater depth or breadth.

3 INTEGRATION ( integrasi )
Horizontal relationship ( hubungan horizontal ) of elements in the curriculum – the learning experiences. Eg matematical skill is also used in geografy, science and maths – across subjects; or similar concepts (eg. interdependence of people) appearing in a
number of subjects.

Model Tyler menyatakan dalam merancang susunan unit-unit pengajaran berkesan. Guru perlu mengambil kira kriteria DI ATAS


  • Kesinambungan - merujuk pengulangan secara vertikal elemen-elemen utama kurikulum
  •  Urutan - merujuk pengalaman-pengalaman yang dibina daripada elemen kurikulum tetapi dalam bentuk yang lebih luas dan terperinci.
  • Integrasi - Menyatukan beberapa pandangan seperti menyelesaikan masalah dalam matematik dan juga dalam disiplin-disiplin yang lain.
  • Objektif, kurikulum, susunan unit-unit kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian.

Previous
Next Post »
Thanks for your comment

PENAFIAN

Segala artikel di blog ini adalah sekadar perkongsian ilmu, informasi dan pengalaman sahaja. Segala perkhidmatan nasihat yang khusus dalam pelbagai bidang seperti perubatan, perniagaan, perundangan dan sebagainya, sila rujuk dengan pakar bertauliah dan berpengetahuan dalam bidang berkenaan.Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan dan kehilangan yang dialami hasil penggunaan informasi di blog ini. Tiada jaminan bahawa segala artikel di blog ini akan memberi hasil yang sama seperti yang dinyatakan.Kebanyakkan info semasa seperti berita yang dipaparkan adalah hasil sumber-sumber berita tempatan dan antarabangsa. Kebanyakan gambar-gambar yang dipaparkan di blog ini adalah sumber gambar dari Google, koleksi sendiri dan juga beberapa sumber yang dinyatakan jika sumber asal diketahui. Gambar-gambar dalam kategori umur 18 tahun ke atas yang dikongsi dalam blog ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Segala komen yang diberi oleh pembaca dihujung pen adalah tanggungjawab mereka sendiri jika terdapat sebarang kesalahan atau melanggar undang-undang negara. Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab terhadap tindakan individu tersebut. Pembaca tidak dibenarkan mencetak segala benda dalam blog ini tanpa sebarang kebenaran.

Penafian ini mungkin akan berubah dari masa ke semasa.