cara isi, contoh borang skpmg2 pengajaran, pembelajaran
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau lebih dikenali dengan SKPMg2 adalah merupakan penggubalan semula SKPM 2010. Beberapa penambahbaikan dan peningkatan kualiti telah dilakukan  melalui aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan dan kemenjadian murid.

Ini adalah contoh yang dibuat oleh PokCIk untuk SKPMg2 kali pertama bagi bulan Jan hingga Mac :


Eviden SKPMg2 ( RPH )