Followers

Tugasan MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS (KBK3073)

TUGASAN 1

Menurut Azizi Yahaya et al. (2006) gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan, keadaan hiperaktif-impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat perkembangan yang normal. Merujuk kepada pernyataan di atas, lakukan satu kajian perpustakaan dengan bersumberkan artikel-artikel dari jurnal atau bahan-bahan lain yang berkaitan sebagai rujukan untuk membincangkan:
a. Ciri-ciri dan penyebab kepada gangguan hiperaktif atau masalah kurang tumpuan hiperaktiviti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD)
 b. Intervensi awal yang boleh dilakukan melalui model perubatan (Medical Model) dan Model Sosial terhadap kanak-kanak masalah kurang tumpuan hiperaktiviti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD).
c. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk membantu kanak-kanak masalah kurang tumpuan hiperaktiviti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD). Hasilkan pelaporan penulisan anda dalam bentuk ilmiah.

Hasilkan pelaporan penulisan anda dalam bentuk ilmiah.

Tarikh Akhir Hantar Tugasan : (29/4/203 –5/5/2013)

TUGASAN2

Perkins (2003), mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang, memantau, dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Berdasarkan penyataan di atas, bincangkan;
 a. Kepelbagai Kecerdasan mengikut Horward Gardner
b. Peranan ibu dan bapa dalam membantu kanak-kanak pintar cerdas
 c. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan terhadap kanak-kanak pintar cerdas.
d. Masalah sosial dan emosi yang dihadapi oleh kanak- kanak pintar cerdas.

Tarikh Akhir Hantar Tugasan : (29/4/203 –5/5/2013)

Previous
Next Post »
Thanks for your comment

PENAFIAN

Segala artikel di blog ini adalah sekadar perkongsian ilmu, informasi dan pengalaman sahaja. Segala perkhidmatan nasihat yang khusus dalam pelbagai bidang seperti perubatan, perniagaan, perundangan dan sebagainya, sila rujuk dengan pakar bertauliah dan berpengetahuan dalam bidang berkenaan.Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan dan kehilangan yang dialami hasil penggunaan informasi di blog ini. Tiada jaminan bahawa segala artikel di blog ini akan memberi hasil yang sama seperti yang dinyatakan.Kebanyakkan info semasa seperti berita yang dipaparkan adalah hasil sumber-sumber berita tempatan dan antarabangsa. Kebanyakan gambar-gambar yang dipaparkan di blog ini adalah sumber gambar dari Google, koleksi sendiri dan juga beberapa sumber yang dinyatakan jika sumber asal diketahui. Gambar-gambar dalam kategori umur 18 tahun ke atas yang dikongsi dalam blog ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Segala komen yang diberi oleh pembaca dihujung pen adalah tanggungjawab mereka sendiri jika terdapat sebarang kesalahan atau melanggar undang-undang negara. Pemilik blog tidak akan bertanggungjawab terhadap tindakan individu tersebut. Pembaca tidak dibenarkan mencetak segala benda dalam blog ini tanpa sebarang kebenaran.

Penafian ini mungkin akan berubah dari masa ke semasa.